Spring naar hoofd-inhoud

De Twijn is een gezonde school!

Einde schooljaar 2018 - 2019 hebben we ons tweede vignet Gezonde School gekregen voor het onderdeel 'Voeding'. Eerder al ontvingen we het vignet 'Natuur en Milieu'. Met het predicaat Gezonde School laten wij zien dat we voldoen aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen op het gebied van natuur, milieu en voeding. Wij zijn met recht trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Ons IKC heeft speciale aandacht voor het Natuur en Milieu. Hiervoor zetten we o.a. de volgende activiteiten in:

  • In elke klas is een CO2 meter aanwezig waarmee voortdurend het CO2 gehalte wordt gemeten. Door veel te ventileren zorgen we ervoor dat het binnenklimaat voor onze leerlingen optimaal blijft.
  • We hebben veel aandacht voor de buitenomgeving van school. We werken doelgericht aan het uitbreiden van het groen op het plein en onderhouden nauwe contacten met de gemeente m.b.t. het onderhoud van het naastgelegen plantsoen.
  • In elke klas wordt aandacht besteed aan het milieu d.m.v. lesprogramma’s over vervuiling, de plastic soep, duurzaamheid en energie.

De activiteiten die we doen in kader van voeding kunt u lezen onder de button 'Gezonde school - voedingsbeleid' in het keuzemenu 'Ouders'.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.