Spring naar hoofd-inhoud

Pestprotocol

Alle onderwijsinstellingen moeten een veiligheidsplan hebben. Dit is bij wet bepaald. Hierin staat beschreven op welke wijze de school een veilige omgeving voor leerlingen en personeel organiseert en bewaakt.

De wet Veiligheid op school heeft o.a. tot doel dat scholen zich inspannen om pesten tegen te gaan. En dat scholen zorgen voor sociale veiligheid.

Dit pestprotocol is onderdeel van het Veiligheidsplan van De Twijn. We beschrijven hierin hoe we actief inhoud geven aan het voorkomen van pesten en wat we ondernemen indien er toch wordt gepest.

Het eerste deel wordt ingegaan op het belang van een pestprotocol voor school en bestaat verder uit algemene informatie over pesten.
In het tweede deel wordt uitgebreid ingegaan op de wijze waarop op De Twijn de preventieve zorg is georganiseerd.
Tenslotte geven we in het derde deel aan welke stappen we zetten als er sprake is van pestgedrag.

Klik hier om ons pestprotocol te openen.