Spring naar hoofd-inhoud

Resultaten van ons onderwijs

Op onze school willen we het beste onderwijs voor uw kind met de beste opbrengsten. Die opbrengsten houden we nauwkeurig bij in ons leerlingvolgsysteem Parnassys, waardoor we de ontwikkeling van onze leerlingen goed kunnen volgen. Door te registreren hoe leerlingen scoren, kunnen we de vaardigheidsgroei en ontwikkeling van onze kinderen goed in beeld brengen.

We maken onderscheid tussen methodetoetsen en IEP-toetsen. Het komt regelmatig voor dat de resultaten van de IEP-toetsen en de methodetoetsen niet helemaal overeen komen. Beide toetsen meten namelijk verschillende dingen. Methodetoetsen meten of kinderen de leerstof die de afgelopen weken in de klas is behandeld en geoefend, begrijpen en kunnen toepassen. De IEP-toetsen meten in hoeverre de lesstof over een periode van een half schooljaar nog wordt beheerst.

Op de Twijn worden alle toetsresultaten geanalyseerd. Op basis hiervan worden doelen voor de toekomst gesteld op leerlingenniveau, op groepsniveau en op schoolniveau. Door ons onderwijs op deze manier plannend in te richten, halen we hoge leerresultaten.

Scores eindtoets groep 8

Jaar  Schoolscore   Ondergrens inspectie
2022  fundamenteel niveau: 93,8%   funcamenteel niveau: 85%
   streefniveau: 52,5%   streefniveau: 43,5%
2021  80,6    
2020  Geen eindtoets i.v.m. Corona    
2019  535,5   533,7

 

Uitstroomgegevens leerlingen groep 8

Jaar leerlingen VWO HAVO VMBO-T     VMBO-B/K  
2022 13 15% 54% 31% --
2021 19 16% 26% 37% 21%
2020 15 -- 26% 40% 26%

De uitstroomgegevens kunt u lezen in onze schoolgids op blz. 28.