Spring naar hoofd-inhoud

Verlengde schooldag

Naschoolse activiteiten

Naast het dagelijkse onderwijsaanbod bieden we op IKC De Twijn een verlengde schooldag aan. Hiermee willen we alle kinderen in de gelegenheid stellen om hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Daarnaast richten we ons met de activiteiten op de persoonlijke ontwikkeligsbehoefte en - vragen van onze leerlingen.
Omdat we iedereen in de gelegenheid willen stellen om deel te kunnen nemen, zorgen we ervoor dat alle activiteiten gratis zijn.

We organiseren een verlengde schooldag op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. De lesactiviteiten beginnen allemaal om 14:30 uur. Om 15:15 uur kunnen de kinderen op school worden opgehaald. In een enkel geval wordt van de eindtijd afgeweken. Hierover worden leerlingen en hun ouders vooraf geïnformeerd.

Elk half jaar komt een nieuw programmaboekje uit met lessen waarop de leerlingen voor de verlengde schooldag kunnen inschrijven. De verlengde schooldag is erg populair bij onze leerlingen. Gemiddeld schrijft 70 tot 75% van onze leerlingen in voor één of meer activiteiten.

Er zijn vier hoofdcategorieën:

  1. sport en beweging
  2. creativiteit 
  3. gezondheid
  4. milieu en techniek 

Benieuwd naar het programma van augustus 2022 tot en met december 2022? Klik hier voor meer informatie.