Spring naar hoofd-inhoud

Naschoolse activiteiten

Naast het dagelijkse onderwijsaanbod bieden we op IKC De Twijn eenverlengde schooldag aan. Hiermee willen we alle kinderen in de gelegenheid stellen om hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Om ervoor te zorgen dat echt iedereen mee kan doen, houden we de kosten van alle activiteiten die we tijdens de verlengde schooldag doen, zo laag mogelijk. Dit schooljaar zijn alle activiteiten gratis. Meer informatie hierover vindt u in het programma-aanbod.

Alle activiteiten vinden plaats op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Ze beginnen allemaal om 14:30 uur en eindigen om 15:15 uur. In een enkel geval wordt van de eindtijd afgeweken. Hierover worden leerlingen en hun ouders vooraf geïnformeerd.

Elk half jaar komt een nieuw programmaboekje uit met activiteiten waarop de leerlingen voor de verlengde schooldag kunnen inschrijven. De verlengde schooldag is erg populair bij onze leerlingen. Gemiddeld schrijft 70 tot 75% van onze leerlingen in voor één of meer activiteiten.

Er zijn vijf hoofdcategorieën:

  1. sport en beweging 
  2. creativiteit 
  3. gezondheid 
  4. milieu en techniek 
  5. muziek en drama