Spring naar hoofd-inhoud

Protocollen

Regelmatig worden medewerkers van scholen geconfronteerd met situaties die vragen om een goede en doordachte handelwijze. Om dit eenduidig en transparant te kunnen doen, zijn protocollen nodig.

De manier waarop we omgaan met schorsing en verwijdering, klachten, pesten en verlof of verzuim kunt u lezen onder één van de buttons in het keuzemenu onder de button 'ouders'.

Hier vindt u informatie over:

  • de wijze waarop we handelen in rouwsituaties.
  • vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld.
  • de manier waarop we op de basisschool omgaan met de social media.
  • de acties die we ondernemen in geval van extreme hitte.
  • de deelname aan feesten en vieringen.

Mocht u naar aanleiding van bijgevoegde protocollen vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Klik hier voor het rouwprotocol.

Klik hier voor de meldcode kindermishandeling of huislijk geweld.

Klik hier voor het protocol social media.

Klik hier voor het hitte protocol.

Klik hier voor het protocol feesten en vieringen.

Klik hier voor het zindelijkheidsprotocol.