Spring naar hoofd-inhoud

Tussenschoolse opvang - overblijven

Op onze school wordt gewerkt met een continurooster 5-gelijke-schooldagen. Dit betekent dat alle lesdagen even lang zijn (ook de woensdag en de vrijdag) en alle kinderen elke dag op school overblijven.

De continuïteit van de schooldag geeft de kinderen en de leerkrachten meer rust dan het geval is bij de 'traditionele' schooltijden. De kinderen ervaren 's middags geen opstartproblemen meer, waardoor de leerkrachten de lesdag weer meteen kunnen oppakken. Dit heeft een positief effect op het groepsklimaat en de leerresultaten.

Voor het overblijven hoeft u geen bijdrage te betalen.

De organisatie van de middagpauze:

  • Alle kinderen hebben tegelijkertijd pauze. De lunchpauze begint om 12.00 uur en duurt tot 12.45 uur.
  • De lunch van alle kinderen wordt ’s morgens per groep in de koelkast gezet. Per groep is een koelkast voorzien.
  • Alle leerkrachten eten samen met hun kinderen in de klas. 
  • Om 12.15 uur start de speelpauze voor alle leerlingen uit groep 4 t/m 8. De leerlingen van de onderbouw (groep 1 t/m3) eten iets langer.
  • De kinderen worden buiten begeleid door twee ouders-vrijwilligers en de groepsleerkrachten.
  • Om 12.45 uur start het middagprogramma.