Spring naar hoofd-inhoud

IKC De Twijn kinderopvang

Kinderdagverblijf, peutergroep en BSO

IKC De Twijn biedt opvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. Zij worden opgevangen bij het kinderdagverblijf, de peutergroep en de BSO.  Door de intensieve samenwerking met de basisschool zijn we in staat om uw kind optimale begeleiding te bieden.

Kinderdagverblijf
Op het kinderdagverblijf  worden de allerkleinsten in huiselijke sfeer opgevangen. Het kinderdagverblijf is bedoeld voor kinderen tot 4 jaar. Onze deskundige pedagogisch medewerksters organiseren voor hen tal van uitdagende en ontwikkelingsgerichte spelactiviteiten en de kinderen kunnen spelen in verschillende themahoeken.

De peutergroep
De peutergroep is bedoeld voor kinderen van 2 tot 4 jaar. De kinderen van de peutergroep, die niet naar de peuter- en kleuterklas gaan, hebben een eigen lokaal.

In de peutergroep werken we met het Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) programma Uk & Puk. Bij dit programma komen de eerste stapjes op het gebied van rekenen, taal en sociale vaardigheden uitgebreid aan bod. Door de duidelijke dagstructuur op onze kinderopvang raakt uw kind geleidelijk aan bekend met het ritme van de basisschool. Vanaf 3 jaar en 2 maanden kunnen kinderen, die al wat meer uitdaging nodig hebben, 2 ochtenden deelnemen aan de peuter- en kleuterklas.

Voor- en naschoolse opvang (BSO)
De BSO is bedoeld voor kinderen van 4 tot 13 jaar.
Zoals dat ook in een gezin het geval is, zitten bij de BSO kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in de groep. 
We werken met het activiteitenprogramma DOEN! Als veel kinderen gebruik maken van de BSO, splitsen we de groep op. De jongste kinderen blijven in het BSO-lokaal. De oudste kinderen maken gebruik van de BSO ruimte voor midden- en bovenbouwleerlingen. De inrichting van deze ruimte is helemaal afgestemd op de behoeften van oudere leerlingen.

Tijdens de schoolvakanties worden extra activiteiten aangeboden.

Meer informatie gewenst? Klik hier om het locatieplan van de kinderopvang te openen.

U kunt natuurlijk ook gewoon langs komen. U bent van harte welkom!